Fri fragt over 499 kr. | 30 dages fuld returret | 3-5 dages leveringstid
ØRSTEDS HANDELSBETINGELSER (JANUAR 2018)

Anvendelsesområde og generelle forhold
Ørsted’s handelsbetingelser (herefter kaldet ”Handelsbetingelser”) er en del af den aftale (herefter kaldet ”Aftalen”) som du indgår med Ørsted, CVR-nr. 27 21 05 38 (i det følgende kaldet ”Ørsted”) når du foretager et køb på energishoppen.dk.

Disse Handelsbetingelser skal accepteres af dig, inden du kan handle på energishoppen.dk. Umiddelbart efter at have placeret en ordre, modtager du en ordrebekræftelse fra Ørsted med en kopi af Handelsbetingelserne. Aftalen om køb anses for indgået, når du har placeret din ordre og accepteret Handelsbetingelserne. Aftalen består således af ordrebekræftelsen og Handelsbetingelserne. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de to dele af Aftalen, har ordrebekræftelsen forrang.

Forudsætninger for køb på Energishoppen.dk
For at kunne foretage et køb på Energishoppen.dk, skal du være fyldt 18 år og må ikke stå under værgemål. Det er endvidere en betingelse, at dit køb hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssigt brug.

Køb af varer på Energishoppen.dk på et bestemt tidspunkt indebærer eller garanterer ikke, at de købte varer vil være tilgængelige på ethvert tidspunkt fremover.
Ørsted yder tilskud til energibesparende tiltag, herunder køb af LED-pærer. Ved køb af varer i Energishoppen.dk overdrages/sælges indberetningsretten til den beregnede energibesparelse til Ørsted, og du kan herefter ikke overdrage/sælge indberetningsretten til andre.

Priser
Prisen for varerne og leveringsomkostninger aftales og oplyses ved din bestilling, og fremgår af ordrebekræftelsen. Alle priser er dagspriser og er inkl. 25% moms og andre afgifter.
Køb skal lyde på mindst DKK 1,- (efter fratrukket rabat) for at blive ekspederet.

Betaling
Ørsted modtager Dankort, Visa/dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og Mastercard debit.
Alle kortoplysninger sendes sikkert og krypteret til NETS via DanDomains Paymanager betalingssystem og Ørsted kan ikke trække flere penge end du har godkendt. Ørsted trækker først pengene når varerne er pakket og afsendt.

Der er ikke kortgebyr på Energishoppen.

 

Force Majeure
I tilfælde af force majeure suspenderes Ørsted’s og dine forpligtelser i henhold til disse handelsbetingelser og aftalen, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt.
 
Force majeure foreligger, hvis du eller Ørsted forhindres i at opfylde betingelser eller særskilt aftale på grund af forhold, der indtræder efter indgåelse af aftaleforholdet og som er uden for den pågældende parts kontrol, og hvis den pågældende part har udvist tilstrækkelig omhu.
 
Force majeure kan især foreligge ved ekstraordinære naturkræfter, samfundsfjendtlige handlinger, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud, umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører og arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter. Arbejdsstridigheder anses for at være uden for partens kontrol, uanset at denne part selv er part i eller årsag til stridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis force majeure-forholdet medfører, at den pågældende part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Pengemangel er ikke force majeure.
 
Kan Ørsted ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til disse handelsbetingelser eller aftalen på grund af, at en leverandør til Energishoppen.dk har erklæret force majeure, kan Ørsted påberåbe sig force majeure overfor dig.

Ændringer af handelsbetingelserne
Ørsted forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre og opdatere indholdet i disse handelsbetingelser. Opdaterede og ændrede vilkår skal kun gælde for køb, der er foretaget efter ændringerne er foretaget og trådt i kraft. Herefter skal de gælde for alle køb.

Klageadgang
Såfremt du ønsker at klage over aftalen eller de leverede ydelser, kan klagen sendes til energishoppen@orsted.dk. Hvis du fortsat er utilfreds, har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - Tlf. 41715000, www.forbrug.dk.

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Gældende lov
Alle køb foretaget på energishoppen.dk skal ske i henhold til dansk ret og reglerne om forbrugerbeskyttelse herunder købeloven. Aftalen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal behandles ved de danske domstole.